Çocuk Gelişimi Takip Birimi

Okul öncesi dönem çocukların gelişiminin en hızlı ilerlediği dönemdir. Bu süreci verimli bir şekilde değerlendirmek ve çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla; çocuklarımızın gelişimsel alanları farklı gözlem teknikleri ve gelişimsel değerlendirme ölçekleri kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu gelişimsel değerlendirmenin ışığında aileleri için uygun bireysel farklılıkları göz önünde bulunduğu gelişimsel, davranışsal, eğitsel hedefler oluşturulur. Çocukla ilgili tüm paylaşlar ile disiplinler arası bir çalışma sistemi içinde hareket edilir.