Yabancı Dil Atölyesi

'Bir dil öğrenmek, dünyaya açılan bir pencere daha demektir.' Çin Atasözü

Çocukların küçük yaşlarda yeni bir dil öğrenme yetenekleri yetişkinlere göre çok daha yüksektir. Özellikle okul öncesi eğitimde ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil, hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Okulumuzdaki yabancı dil atölyesinde verilen İngilizce eğitimi, çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, onların yaş gruplarına göre oyun ve etkinliklerle ( görsel, işitsel ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde ) yapılmaktadır.

Okulumuzdaki İngilizce eğitimi çocukların doğal ortamlarında hikâyeler, şarkılar, resimli kartlar, dramatizasyonlar, oyunlar ve hareketli aktivitelerle öğretilmektedir.