Eğitim Felsefesi

Beytepe Anaokulu’nun öncelikli hedefi her çocuğun mutluluğu, iyiliği ve sağlıklı bir şekilde gelişmesidir. Çocukların yaş ve gelişim özelliklerinden hareketle ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda gelişmeleri eğitim programımızın temel ilkeleri arasındadır. Çocukların saygı duyulan ve değer verilen bir eğitim ortamında aktif bir şekilde öğrenme sürecine katılmaları sağlanmaktadır.

Bütüncül eğitim anlayışı temel alınarak hazırlanan eğitim programıyla çocuklar için sağlanan deneyim ve etkileşimlerde tüm gelişim alanlarının desteklenmesi savunulmaktadır. Çocuğun gelişimi için sadece bilişsel alan değil, aynı zamanda fiziksel, sosyal, duygusal ve estetik gelişimin de önemli olduğu vurgulanmaktadır. Çocuklar oyun aracılığıyla keşif ve öğrenme etkinliklerinde bulunmaktan zevk alırlar. Bu nedenle oyun en sık kullanılan etkinlik çeşididir.

Çocukların ihtiyaçları karşılanırken, içinde yaşadıkları aile, toplum ve kültürün dikkate alınması, verilecek desteğin etkili olmasını sağlayacaktır. Çünkü çocuğun iyi/sağlıklı olması ailesinin özellikle de birincil bakımını sağlayan yetişkinlerin iyi/sağlıklı olması ile yakından ilişkilidir. Aileyi ve toplumu desteklemek çocuğa yardımcı olmaktır, aynı şekilde çocuğu desteklemek de aile ve topluma katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, velilerin eğitime aktif katılımı teşvik edilerek, onlardan gelen istekler doğrultusunda ‘etkileşimli aile seminerleri’ düzenlenmektedir.

Bireylerin içindeki yaşadıkları topluma ve doğal ekosistemlere karşı daha bilinçli ve sorumlu bir şekilde yaşamalarına rehberlik eden bir eğitim anlayışı ile çocukların gün içinde okul dışı ortamlardan yararlanması için fırsatlar yaratılmaktadır. Özellikle doğal dünya ile aracısız bağlantılar kurmaları için okul bahçesi ve yerleşke imkanlarından mümkün olduğunca yararlanmaya çalışılmaktadır. Böylece çocukların doğal çevreyi ve bu çevrede insanlar, bitkiler, hayvanlar ve toprak arasındaki karşılıklı bağımlılığı anlayarak ona saygı duymayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır.