Robotik Kodlama - Maker Atölyesi

Teknoloji hızla gelişiyor ve makineleşme hayatın her alanında yerini hızla aldığı için çocukların bu sürece uyum sağlamasında erken yaşlarda doğru ve verimli çalışmalar ile desteklenmesi büyük önem taşıyor.

Kodlama basit tanımıyla; bilgisayarlar ile aynı dilden konuşmaktır. Bir problemin ya da işin başlangıcından bitişine kadar geçen süreçte adım adım yapılan çalışmaların bütününe ise; algoritma denmektedir. Çocuklarımız algoritmayı, sonrasında kodlamayı öğrendiğinde problem çözen, analitik ve algoritmik düşünen birey olma yolunda büyük bir adım atmaktadır.

Çocuklar okul öncesinden itibaren algoritma ile başlayarak kodlamanın temellerini öğrenmeye başlamaktadır. Öncelikle tüketen, parçalayan, satın alan bireylerin; üreten, birleştiren, bütünleyen ve geliştiren bireylere dönüşmesini hedefliyoruz. Bu amaçla çocuklarımıza 'maker' eğitimi verilmektedir.

Atölyemizde her 4 haftalık ders programının ilk 3 haftası kodlama çalışmaları, 4. haftası ise maker çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizi en temelden üretim süreçlerine dahil ediyoruz.