Sağlık Birimi

Anaokulumuzun sağlık birimi, tam zamanlı okul hemşiresiyle ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır. Sağlık birimimiz; öğrencilerimizin sağlık durumlarının tespiti ve geliştirilmesi, çevre sağlığı, okul ortamından gelebilecek zararlara karşı önlem alınması, tedavi, acil müdahale, sevk ve yönlendirme alanlarında hizmet vermektedir.

Sağlık birimi, okul kazaları ve akut gelişen hastalıklarda öğrencilerin 1. ve 2. basamak tedavi merkezleri ve özel dal hastanelerine yönlendirme işlemini gerçekleştirmekte, acil vakalarda ise 112 acil servis ile bağlantı kurarak hizmet vermektedir.