Müzik Atölyesi

“Müzik duygularımızın en açık dilidir.”

EMIL ZEIG

Okulöncesi dönemde verilen müzik eğitimi; çocuklara bazı kavramların ve değerlerin kazandırılmasında, yaşamı algılama, yorumlama, yaratıcılık ve düşünme sistemini geliştirme konularında etkilidir.

Müzik atölyemiz; çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini arttırmayı amaçlar. Okulumuzda da bu amaçla çocukların gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Orff yaklaşımı kullanılmaktadır.

Uygulamalar sırasında müzik yapıp dans etmesine, doğaçlama yapmasına fırsat tanınır.